Veterán klub železníc Poprad je občianske združenie, ktoré spája priaznivcov histórie dopravy vo Vysokých Tatrách. Náplňou hlavnej činnosti je záchrana, opravy a prevádzkovanie historických vozidiel zameraných na región Vysokých Tatier. Snahy o záchranu jedinečných technických pamiatok siahajú až do roku 1983, ktorý možno považovať za vznik klubu. V súčasnosti evidujeme 10 aktívnych členov, ktorí pomáhajú pri rôznych činnostiach. Okrem pravidelných jázd, opráv a údržby vozidiel je to výroba suvenírov či vydávanie publikácií. Členovia klubu v združení vykonávajú dobrovoľnícku prácu, bez nároku na finančnú odmenu a predovšetkým vo svojom voľnom čase. Každý pracuje na tom, k čomu má najbližšie a v čom je šikovný. Naša pozornosť sa okrem pravidelných letných a zimných jázd historickými električkami upriamuje aj na vytvorenie stálej expozície múzea tatranskej dopravy.